AKCESORIA WIKĘD

Comparez les quincailleries de porte

Klamka Prime (Inox)

Poignée Prime (INOX)

Klamka Prime (Stare złoto)

Poignée Prime (Vieil Or)

Klamka Tahoma (Inox)

Poignée Tahoma (INOX)

Klamka Tahoma (Stare złoto)

Poignée Tahoma (Stare Złoto)

Klamka Manitoba (INOX)

Poignée Manitoba (INOX)

Klamka Manitoba (Stare złoto)

Poignée Manitoba (Stare Złoto)

Klamka Magnus (INOX)

Poignée Magnus (INOX)

Klamka Magnus (Stare złoto)

Poignée Magnus (Stare Złoto)

Klamka Manitoba (Black)*

Poignée Manitoba (Black)*

Klamka Magnus (Black)*

Poignée Magnus (Black)*

Klamka Prestige kl. C z zabezpieczeniem (Inox)*

Poignée Prestige Cl. C avec protection (INOX)*

Klamka Prestige kl. C z zabezpieczeniem (Stare złoto)*

Poignée Prestige Cl. C avec protection (Vieil Or)*

Klamka Prestige kl. C z zabezpieczeniem (Black)*

Poignée Prestige Cl. C avec protection (Black)*

Klamka Prestige kl. C bez zabezpieczenia (Inox)*

Poignée Prestige Cl. C sans protection (INOX)*

Klamka Prestige kl. C bez zabezpieczenia (Stare złoto)*

Poignée Prestige Cl. C sans protection (Vieil Or)*

Klamka Magnus kl. C z zabezpieczeniem(Inox)*

Poignée Magnus Cl. C avec protection (INOX)*

Klamka Magnus kl. C z zabezpieczeniem (Stare złoto)*

Poignée Magnus Cl. C avec protection (Vieil Or)*

Klamko-gałka Prestige kl. C z zabezpeczeniem (Inox)*

Poignée Magnus Cl. C avec protection (INOX)*

Klamko-gałka Prestige kl. C z zabezpeczeniem (Stare złoto)*

Poignée – bouton Cl. C avec protection (Vieil Or)*

Klamko-gałka (Inox)*

Poignée – bouton (INOX)*

Klamko-gałka (Stare złoto)*

Poignée – bouton (Vieil Or)*

Klamka Slim Solo (Inox)

Poignée Prime Solo (INOX)

Klamka Slim Solo (Black)

Poignée Prime Solo (Black)

Klamka Prime Solo kl. C z zabezpieczeniem (INOX)*

Poignée Prime Solo Cl. C avec protection (INOX)*

Klamka Prime Solo kl. C z zabezpieczeniem (Black)*

Poignée Prime Solo Cl. C avec protection (Black)*

Klamka Verdana klasa C z zabezpieczeniem (Black)*

Poignée Verdana Cl. C avec protection (Black)*

Klamka Verdana klasa C z zabezpieczeniem (Inox)*

Poignée Verdana Cl. C avec protection (INOX)*

Klamko-gałka Verdana klasa C z zabezpieczeniem (Black)*

Poignée – bouton Cl. C avec protection (Black)*

Klamko-gałka Verdana klasa C z zabezpieczeniem (Inox)*

Poignée – bouton Cl. C avec protection (Black)*

Pochwyt okrągły Alfa (INOX)* 60/120/120 z przyciskiem/150/150 z przyciskiem

Tirant Alfa (INOX)*
60/120/150/150 à bouton

Pochwyt okrągły Alfa (Black)* 120/120 z przyciskiem/150/150 z przyciskiem

Tirant Alfa (Black)*
120/150/150 à bouton

Pochwyt prostokątny Beta (INOX)* 120/120 z przyciskiem/150/150 z przyciskiem/150 z czytnikiem linii papilarnych

Tirant Beta (INOX)*
120/150/150 à bouton/150 tirant avec lecteur d’empreintes digitales

Pochwyt prostokątny Beta (Black)* 120/120 z przyciskiem/150/150 z przyciskiem/150 z czytnikiem linii papilarnych

Tirant Beta (Black)*
120/150/150 à bouton

Pochwyt w łuku okrągły Omega (INOX)* 150

Tirant Omega (INOX)*
150

Pochwyt w łuku okrągły Gamma (INOX)* 150

Tirant Gamma (INOX)*
60/150

Pochwyt w łuku okrągły Sigma (INOX)* 90/150

Tirant Sigma (INOX)*
90/150

Pochwyt Toro (INOX)* 120/180

Tirant Toro (INOX)*
120/180

Pochwyt wpuszczany Pocket (INOX)* 20 (poziomy) /45 (pionowy) /180 (pionowy)

Tirant Pocket (INOX)*
20 (horizontal) /45 (vertical) /180 (vertical)

Pochwyt poziomy Modern Simple (INOX)* 50 (poziomy)

Tirant Modern Simple (INOX)*
50 (horizontal)

Pochwyt poziomy Modern Elegance (INOX)* 50 (poziomy)

Tirant Modern Elegance (INOX)*
50 (horizontal)