Wyróżnienia i nagrody

Łamiemy bariery – WIKĘD laureatem kampanii społecznej “Lodołamacze”

Łamiemy bariery.

 

Od 17 lat Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON organizuje Kampanię Społeczną “Lodołamacze“. Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami ma na celu likwidację barier, ułatwianie funkcjonowania w codziennym życiu, przełamywanie stereotypów i integrację.

W ubiegłym tygodniu w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy odbyła się Gala Regionalna XVII edycji Konkursu Lodołamacze 2022 gdzie w  kategorii Otwarty Rynek Pomorze I miejsce przyznano naszej firmie 🏆
Dyrektor Operacyjny Wikęd Marcin Grubba z wielką radością odebrał to wyróżnienie.

Serdecznie dziękujemy naszym Pracownikom, którzy zgłosili WIKĘD do tego konkursu z własnej inicjatywy 😀

WIKĘD. W trosce o to, co najważniejsze 💚

Lodołamacz