Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R w celu rozpoczęcia produkcji nowej generacji drzwi pasywnych

Cel projektu: Celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R i rozpoczęcie produkcji nowych zewnętrznych drzwi energooszczędnych wg autorskiej koncepcji Spółki „Wikęd”, spełniających standardy budownictwa pasywnego oraz oferujących niedostępne dotąd w danej półce cenowej rozwiązania konstrukcyjne oraz opcje wyposażenia.

Beneficjent: WIKĘD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Krótki opis projektu: Projekt zakłada rozwój firmy poprzez inwestycję w uruchomienie produkcji innowacyjnych, energooszczędnych drzwi zewnętrznych nowej generacji, spełniających standardy budownictwa pasywnego. Przewidziane do zastosowania w nowych produktach rozwiązania konstrukcyjne są wynikiem   prowadzonych własnych prac badawczo-rozwojowych, a ich innowacyjność ma źródła w wynikach prac B+R i zgłoszonym do opatentowania wynalazku dotyczącym sposobu wytwarzania skrzydła drzwiowego o zwiększonych parametrach termicznych. Inwestycja obejmuje zakup i wdrożenie ciągu produkcyjnego wytwarzania nowych stalowych drzwi energooszczędnych o współczynniku przenikania ciepła Ud=0,79 W/(m2K) wg autorskiej koncepcji Wnioskodawcy. W efekcie inwestycji nastąpi uruchomienie produkcji zewnętrznych drzwi pasywnych o nowych rozwiązaniach konstrukcyjno-projektowo-technologicznych.

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.01-22-0003/15-05

Wartość projektu ogółem: 11 498 200 PLN

Wartość dofinansowania: 5 000 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Beneficjent: „WIKĘD” R. Kędziora G. Wiśniewski Spółka Jawna

Projekt: Inwestycja w rozwój Spółki WIKĘD poprzez wprowadzenie do oferty firmy energooszczędnych drzwi stalowych i nowych usług serwisowania.

Okres realizacji: 2013-04-02 – 2014-12-31

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.01.02-00-127/13-00

Wartość projektu ogółem: 1 761 411,14 PLN

Wartość dofinansowania: 246 930,85 PLN